stavby_projekty

Prováděcí projektová dokumentace administrativní budovy spol. Heimstaden

Realizace: 7-8/ 2020
Plocha: cca 2500 m2
Zástupce investora: Ing. Andrea Švestková

Stavební projektová dokumentace včetně všech profesí a inženýrské činnosti. Administrativní objekt společnosti Heimstaden spol. s r.o. Karviná. Rekonstrukce stávající tovární haly pro potřeby společnosti Heimstaden - administrativní budova pro pracovníky firmy vč. kancelářských, skladovacích prostor a sociálního zázemí. Prováděcí PD řeší jak stavebně - architektonickou část stavby - na základě podrobného požárně - bezpečnostního řešení objektu, tak profesní část stavby - vytápění, ZTI, centrální klimatizace a vzduchotechnika, slaboproudá i silnoproudá elektroinstalace i včetně požárního vodovodu. Byl zpracován rovněž podrobný položkový rozpočet.

© ARSYLINE 2024
Upozornění
Zavřít